Torsdag d. 10.1.2019 fra kl. 10-18 afholdes endnu et gratis Spil uden Strøm seminar om analoge spil i undervisningen på Aalborg Universitet i København (Sydhavnen). Med analoge spil mener vi alt fra brætspil og rollespil til debatspil og escape rooms.

Der vil være workshops og korte oplæg, som veksler mellem forskningserfaringer, praksisperspektiver og spilpræsentationer. Seminaret arrangeres i samarbejde mellem Center for Anvendt Spilforskning  (CEAGAR) og Vallekilde Højskole.

Her er link til tilmelding. Vær opmærksom på, at der er maksimalt 120 deltagerpladser, og det er først-til-mølle tilmelding.

Program (NB: der kan forekomme ændringer!) 

9:30 Registrering af deltagere

10:00 Velkomst
Arrangørerne Thorkild Hanghøj, Thomas Vigild, Stine Ejsing-Duun og Heidi Hautopp byder velkommen!

10:10 Spil og designtænkning i skolen (Thorkild Hanghøj & Stine Ejsing-Duun, AAU)
Hvordan kan elever i folkeskolen løse komplekse designudfordringer gennem brug af spilredskaber? I vores oplæg giver vi eksempler fra GBL21 projektet (gbl21.aau.dk), som forsøger at udbrede designtænkning og spilredskaber gennem forløb i dansk, matematik og naturfagene.

10:30 Design games (Eva Brandt, Designskolen)
(Info på vej)

10:50 Diskussion
Vi samler op på de to oplæg: Hvordan kan man lære gennem spildesign? Og hvordan kan spil bruges til at udvikle nye ideer med?

11:05 Pause

11:15 Case 1: Gåderum som didaktisk læringsrum på videregående uddannelser (Heidi Hautopp, AAU og Thomas Vigild, Vallekilde Højskole)
Hvordan kan man anvende gåderum på videregående uddannelser? Gåderum eller “escape rooms” vinder frem i underholdningsbranchen, men også i undervisningssammenhænge uden der dog er mange undersøgelser på området. Vi vil diskutere læringspotentialerne ved at anvende gåderum i uddannelsessammenhænge, hvor deltagerne inddrages i spiludviklingen. Oplægget er baseret på en eksperimenterende case, hvor højskoleelever fra Spiludviklingslinjen på Vallekilde Højskole designede et gåderum målrettet faget Videnskabsteori for Bachelorstuderende på Kommunikation og Digitale medier på Aalborg Universitet, København i foråret 2017.

11:30 Case 2: For Enden af Regnbuen, en case om analog, spilbaseret læring  (Asger Johansen og Snorre Krogh, Plotmaker Games)
Asger og Snorre fra spilfirmaet Plotmaker Games udviklede i 2018 brætsspillet ‘For Enden af Regnbuen’ for Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune. De søgte et spil, der kunne hjælpe kommunens lærere med at undervise i valg af ungdomsuddannelse. Asger og Snorre taler om processen fra analyse, udvikling og implementering. I det konkrete eksempel valgte Asger og Snorre at udvikle et hurtigt kortspil af frikvarters-længde, som visuelt er i øjenhøjde med målgruppen.

11:45 Case 3: 7 ugers spildesign i folkeskolens praksis (Brian Frandsen og Mads Wachmann, Skolen på Grundtvigsvej)
Hvad er vores begrundelser for at afsætte 7 uger af et skole-år til at spille spil, analysere spil og producere spil med børn på tværs af 3.-5.  klasse? Vi vil komme med korte opsamlinger på hvordan vi greb det an, og hvad vi samt børnene fik ud af det.

12:00 Case 4: Brætspil bag tremmer (Thomas Markussen, SDU)
Hvad sker der i forholdet mellem fængslede fædre og deres større børn, når de mødes i besøgsrummet over et brætspil, der mikser alvor og humor. Og får deltagerne til både at tatovere hinanden med tusch, fortælle deres mest pinlige historier og være helt ærlige? Det har SDU-forskerne Thomas Markussen og Eva Knutz fra Institut for Design og Kommunikation undersøgt i forskningsprojektet Social Games Against Crime. I oplægget vil Thomas Markussen præsentere spillet og de positive resultater.

12:15 Frokost (køber man selv i AAU kantinen)

13:00 OPDELING I 3 WORKSHOPS:

Workshop 1A: Politiske rollespil som didaktisk værktøj (Ida Andrea Nilsson)
I denne workshop sætter vi fokus på politiske rollespil ved hjælp af cases og diskussioner, som henter inspiration fra erfaringer med folketingets Politiker for en dag og den svenske riksdags læringsrollespil Demokrativerkstaden. Formålet med workshoppen er at stille skarpt på politiske rollespils potentialer og begrænsninger med udgangspunkt i praksis.

Workshop 1B:  GameStorming: Den gode idé  (Jeppe Norsker)
Det er ikke godt nok, at et nyt brætspil er sjovt og flot udført. Det skal også skille sig ud, hvilket kan være svært med flere tusinde nye spil på markedet hvert år. Men hvordan får man en god idé til et nyt brætspil? På kun en time afprøver vi forskellige brainstorm teknikker. Målet er at vi får skabt mindst ti gode idéer, og at vi bliver klogere på værktøjer til at skabe nye idéer til spil. Det står alle frit for at arbejde videre med de tanker som dukker op. Det bliver skørt og sjovt.

Workshop 1C: Design af brætspil om online kommunikation (Thorkild Hanghøj, AAU)
Mange børn og unge oplever en hård tone, når de færdes på sociale medier eller i multiplayer spil. Denne workshop stiller skarpt på, hvordan elever kan udvikle brætspil til at håndtere problemer med den hårde tone, og udfordringen i at balancere alvor og humor. Forløbet bygger på et gratis undervisningsmateriale, som udvikles i samarbejde mellem AAU og CLIO Online. Materialet er rettet mod danskfaget i 5.-7. klasse.

14:00 Pause

14:15 WORKSHOP RUNDE 2:

Workshop 2A: Designtænkning og spildesign i undervisningen (Stine Ejsing-Duun, AAU)
Workshoppen giver en introduktion til at arbejde med designtænkning og spildesign i undervisningen gennem en hands-on øvelse, hvor deltagerne redesigner et kendt spil fra 2 til 3 spillere. Workshoppen indgår som en del af GBL21 projektet og er inspireret NGO’en Institute of Play, der arbejder med at opkvalificere lærere til selv at designe analoge spil til undervisningsbrug.

Workshop 2B: Sæt fortiden på spil! Workshop om rollespil i historieundervisningen (Marianne Dietz, AU)
Workshoppen har fokus på, hvordan fortiden kan iscenesættes i gennem historiske rollespil, og hvilke læringsmæssige og didaktiske potentialer, der er forbundet med at anvende rollespil i historieundervisningen og andre læringssammenhænge. Deltagerne vil igennem aktiv deltagelse i et rollespil, der iscenesætter en historisk begivenhed, få indblik i, hvordan spillet kan understøtte perspektivskifte hos spillerne, således at de sætter sig i historiske personers sted og træffer beslutninger på fortidens præmisser.

Workshop 2C: Spil med elektrisk stemning – Når spil bruges i livslang læring og organisationsudvikling (Sune Gudiksen, Designskolen Kolding)
I denne workshop vil deltagerne hurtigt afprøve del-elementer fra udvalgte spil brugt bredt i efteruddannelse og i organisationsudvikling for at give deltagerne et indtryk af forskellige typer og hvad der særligt gør sig gældende af faktorer her. Herefter engageres deltagerne i en dialog om forskellen på leg-spil anvendt som udvikling- og træningssredskab i organisationer og i andre læringsdomæner, herunder emner som magtforhold, interesser, positioner, roller og andre organisatoriske dynamikker. Der henvises undervejs til en netop udkommet bog og til nye fokusområder som ’metaforisk leg i kreativitets- og innovationsprocesser’.

15:30 Opsamling, konklusioner, refleksioner

16:00 Mingling og fremvisning af spil
Tilmeld dig her, hvis du gerne vil have et bord til præsentation af et spil eller et spilprojekt fra kl. 16-18. Det er gratis og åbent for alle interesserede.

18:00 Slut

OPLÆGSHOLDERE  

Eva Brandt

Marianne Dietz er ph.d.-studerende med tilknytning til Nationalt Videnscenter for Historie og Kulturarvsformidling og Aarhus Universitet, DPU. I ph.d.-projektet har hun fokus på brugen af scenariebaserede rollespil i historieundervisningen i grundskolen i relation til udvikling af historiebevidsthed hos eleverne. Hun er uddannet BA i American Studies og M.Phil. i History, Film & Television samt meritlærer og har tidligere arbejdet som folkeskolelærer i 10 år og fangkonsulent i UVM. Marianne udvikler også undervisningsmaterialer og rollespil til grundskolen.

Stine Ejsing-Duun er lektor på Aalborg Universitet København ved Institut for Kommunikation og Psykologi, K-ILD, ILD-LAB. Hun undersøger, hvordan (teknologiske) designprocesser kan anvendes som undersøgelsesformer, der hjælper os med at skabe en foretrukken fremtid. Hendes ambition er at beskrive, hvordan teknologier giver os mulighed for at overskride os selv. Hendes forskning har på forskellige områder været forbundet med at være kreativ igennem spillende og legende processer.

Brian Frandsen
er lærer på  Skolen på Grundtvigsvej. Han er optaget af at skabe og deltage i udviklende fællesskaber. Han har en baggrund som underviser, teaterinstruktør, unge coach og pædagogisk leder. Han er far til 2 og har sammen med dem opdaget spillets naturlige  potentialer i forhold til at motivere og samstemme fællesskaber. Derfor har han sammen med hans kollega Mads udviklet tværfaglig undervisning til børn på mellemtrinnet med spillet i centrum.

Sune Gudiksen er lektor i design og innovationsledelse ved Designskolen Kolding. Han er en del af forskningsgruppen Design-for-play og har særligt fokus på leg- og spil tilgange  til innovationsprocesser og organisationsudvikling, og spil som uddannelsesmetode i livslang læring. Sune er stifter af virksomheden Gamebridges hvorigennem han har designet en række forskellige spil til virksomheder. Han har senest sammen med en gruppe praktikere skrevet denne bog: www.bizgames.org

Thorkild Hanghøj er lektor på AAU og forsker i spil og læring med særlig fokus på tre områder: spil og literacy, spil og inklusion og læring gennem spildesign. Han har undersøgt brugen af digitale og analoge spilformater gennem en lang række projekter. Thorkild er pt. især optaget af at lede GBL21 projektet (gbl21.aau.dk) og udvikle konceptet Spiljournalist.dk, hvor elever kan lave kulturjournalistik om spil.

Heidi Hautopp er ph.d. studerende på AAU, hvor hun forsker i anvendelse af grafisk facilitering som idé- og kommunikationsværktøj i uddannelses- og organisationssammenhænge. Ligeledes har hun en særlig interesse i brugen af spil og legende tilgange i undervisning med fokus på videregående uddannelser.

Snorre Krogh er visuel storyteller med mere end 20 års erfaring fra tegne- og reklamefilmsbranchen. Med en legende pen og en bred, stilsikker streg har Snorre illustreret og storyboardet alt fra klassisk 2D- og dukkeanimation til 3D-animation med aktier i titler som Den Kæmpestore Bjørn, Terkel i Knibe, Rejsen til Saturn og LEGO Hero Factory. Ud over virket i Play Circle er Snorre medstifter af Plotmaker Games, som laver anmelderroste spil til et internationalt marked.

Asger Johansen er mag. art. i litteraturvidenskab med særlig interesse i narratologi og udviklingspsykologi. Med sit sprudlende engagement har Asger gennem mere end 20 år beskæftiget sig med historiefortælling for børn og unge – blandt andet er Asger som konceptudvikler og tekstforfatter for LEGO medskaber af en række populære linjer som Friends, Monster Fighters og BIONICLE. Desuden har Asger bred undervisningserfaring fra ungdomsskole- til universitetsniveau. Asger er medstifter af Plotmaker Games, som laver anmelderroste spil til et internationalt marked.

Thomas Markussen er lektor på Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet. Han forsker i social design og arbejder med projekter, der hjælper udsatte eller marginaliserede grupper i samfundet med deres problemer gennem brugerinddragelse.

Ida Andrea Nilsson er cand.mag i Læring og Forandringsprocesser fra AAU og har arbejdet med oplevelsesbaseret læring i form af f.eks EU og FN-rollespil i mange forskellige sammenhænge  – både i hjemlandet Sverige og udenlands. Hun skrev speciale om Demokrativerkstaden, som er det læringsrollespil om folkevalgtes arbejde som den svenske riksdag tilbyder elever i 7-9 klasse. Lige nu arbejder hun som konsulent i udviklingen af det nye Politiker for en dag i Folketinget.

Jeppe Norsker er cand. arch og spildesigneren bag spil som 50 Clues, Shadow Blocks og Match Madness, hvor sidstnævnte har vundet adskillige priser verden over. Til hverdag udvikler han også læringsspil til uddannelsesområdet og erhvervslivet.

Thomas Vigild er leder af Spiludviklingslinjen på Vallekilde Højskole samt journalist, kritiker, konsulent, designer og foredragsholder indenfor spil, leg, brætspil, spilkultur, spildesign og teknologi. Skriver freelance om spil, apps og teknik for Weekendavisen og Politiken. Koordinator for SpilBar-events i København samt juryformand for den danske kritiker-baserede brætspilspris Guldbrikken. Uddannet cand.mag i Musikvidenskab, Datalogi og Spilkultur fra Københavns Universitet og IT-Universitetet i København, samt suppleret med kurser i journalistik og formidling ved Danmarks Journalisthøjskole.

Mads Wachmann er pædagog på Skolen på Grundtvigsvej, og teamfacilitator inden for projektbaseret undervisning. Uddannet inden for Mediepædagogik og -didaktik. Optaget af at bringe den autentiske og virkelige verden ind i undervisningen. At lade undervisningen pege hen til at kunne skabe eksempelvis et brætspil. At forstå variablen ved terningeslaget, at kunne skrive en instruende spilvejledning og samarbejde i en gruppe omkring idéer og samskabelse.

Adresse
Aalborg Universitet København
A. C. Meyers Vænge 15 (følg skiltene ved receptionen)
2450 København SV

Hvis du har spørgsmål, så hiv fat i en arrangørerne: Thorkild Hanghøj, Thomas Vigild, Stine Ejsing-Duun eller Heidi Hautopp. Google er din ven.

Vi ses til spileksperimenter i sydhavnen – og vi glæder os!